Ökoiskola

oko

„Vendég vagy a világban, és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara.

Van virágja, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik.

Igyekezz többet törődni azzal, ami még a világ szépségeiből csodálatosképpen megmaradt,

az emberiség minden pusztításai mellett is.”

Wass Albert

Örömmel értesítjük tanulóinkat és szüleiket, a kedves érdeklődőket, hogy a Baross Gábor Általános Iskola a 2011/2012-es tanév végén elnyerte az ÖKOISKOLA címet.

Az Ökoiskola cím azon iskolák munkájának legmagasabb szintű állami elismerése, melyek iskolafejlesztési, pedagógiai munkája kiemelkedően magas színvonalon képviseli a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiai értékeit.

Az Ökoiskola cím adományozása kapcsolódik az ENSZ "A fenntarthatóságra oktatás" 2005 - 2014 . évtizedének programjához.

Az Ökoiskola egyfajta szempontrendszer, mely irányt mutat: Egy Ökoiskolában nemcsak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén.

Ökoiskolánkban szerepet kap a környezeti nevelés, a diákok ötleteikkel, munkájukkal segítik az iskola környezettudatos működését. Iskolánk működtetése környezetkímélő, a szülőkkel és a helyi közösséggel együttműködve a helyi környezeti problémák megoldásában.

 

 

Pedagógiai Programunkban kiemelkedő szerepet kap:

 

- Erkölcsi értékek fenntartása és átadása.

- Környező világunk megismertetése, megszerettetése, megóvása.

- Hagyományok ápolása.

 

 

Környezeti nevelési céljaink, feladataink a fenntarthatóság érdekében:

 

- Környezetvédelmi, ökológiai alapismeretek tanítása.

- Környezeti problémák megoldásához szükséges készségek fejlesztése.

- Élményekben, cselekvésekben gazdag pedagógiai módszerek alkalmazása.

 

 

Környezeti nevelésünk legfontosabb színtere az iskola és környezete

 

- A tantermeket, folyosókat növényekkel, tanáraink és   diákjaink alkotásaival díszítjük.

- Környezettel harmonizáló játszó- és pihenőhelyek kialakítása.

- Két új sportudvarunkat rendszeresen használjuk a mindennapi testnevelésben és a programokon.

- Iskolai zöldterületek bővítése, ápolása tantermekben, folyosókon, ökosarok kialakítása az udvaron..

- Madáretetők kihelyezése, gondozása az öreg udvari fákra..

 

Lépések az iskola környezetbarát működése irányában

 

- Energiatakarékosság a vízhasználat, világítás és szellőztetés területén.

- Környezetbarát tisztítószerek használata.

- Szelektív hulladékgyűjtés.

- Tisztasági verseny.( „zöld szemüveg”)

- Egészséges életmód, biotermékek bemutatása és megkedveltetése az egészség és családi napok keretében..

 

Környezeti nevelés a tanórán és tanórán kívül

 

- Minden tantárgyba beillesztett környezeti nevelés.

- Helyi természeti- és környezeti értékek megismerése.

- Az iskola fejleszti a fenntarthatósággal kapcsolatos információs bázisát a könyvtárban könyvek, Cd-romok, folyóiratok formájában.

- Túrák, tanulmányi kirándulások, táborok szervezése.

- Figyelemfelhívás jeles napokon: Víz Világnapja,  Föld Napja, Madarak és Fák Napja, Környezetvédelmi Világnap, Takarítási Világnap, Autómentes Világnap, Állatok Világnapja, Biodiverzitás Napja, Gyalogló Világnap.

- Ökohíradón keresztül a diákok folyamatos tájékoztatása.

- Természetismereti versenyek, vetélkedők.

- DÖK rendezvényei,  előadásokon, találkozókon, pályázatokon váló részvétel.

- Erdei iskola helyszínének felkeresése, megismerése, erdei iskolai program kidolgozása.

- Aktuális pályázatok készítése.

- Szelektív hulladékgyűjtést támogató pályázatok.

- A szakmai munkaközösségek összehangolják környezeti nevelési feladataikat.

- A technikai dolgozók számára tájékoztatást tartunk az ökoiskolai feladatokról.

Decemberben az adventi készülődés jegyében, természetes anyagokból, kézműves technikákkal készítünk ajándék- és dísztárgyakat.

 

DADA 

A Dohányzás, Alkohol, Drog, AIDS Program évek óta sikeresen folyik iskolánkban kiképzett rendőr segítségével.

A Rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai Programjának célja  

A gyermekek felismerjék a veszélyhelyzeteket.

Meg tudják különböztetni az Őket érő pozitív és negatív hatásokat.

Ki tudják számítani döntéseiket, cselekedeteik következményét, eredményét.

Képesek legyenek ellenállni még a kortársaiktól érkező csábításnak, kínálásnak.

Olyan megoldási módok közvetítése a gyermekeknek, melyeket személyiségükbe építve szükség szerint készségszinten tudnak alkalmazni.

  Kapcsolódó fájlok

  • Erdei iskola Egyházaskozáron

  • Erdei iskola Sipito Pihenőparkban

  • Családi ÖkoNap