Adatvédelmi tájékoztató

Ez az adatvédelmi tájékoztató a www.barossuli.hu weboldal és az azon elérhető szolgáltatások felhasználói, mint érintettek számára készült, a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a Budapest VII. Kerületi Baross Gábor Általános Iskola, a továbbiakban: „Adatkezelő”, tájékoztassa az érintetteket a kapott adatok kezelésével kapcsolatban.

Mivel a szolgáltatás igénybevételéről az érintett szabadon dönthet, így a használatához szükséges adatok megadása, az adatszolgáltatás is önkéntes.

 

Az adatkezelő, a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Adatkezelő: Budapest VII. Kerületi Baross Gábor Általános Iskola

Cím: 1078 Budapest, Hernád utca 42-46;

Telefon: +36 1 344 6635

Web: www.barossuli.hu;

e-mail: hernad42iskola@gmail.com

 

Az Ön által megadott adatok esetében cégünk az „Adatkezelő”, míg Ön az „Érintett”. Adatairól bármikor rendelkezhet, az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik (a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben).

Amikor meglátogatja a web oldalunkat, akkor az olyan adatok, mint az IP cím (az ön gépének internetes hálózati címe), az időpont, a látogatott oldalak és más technikai adatok is naplózásra kerülnek.

Mindez névtelenül történik, így az ön személyével sem most, sem a jövőben nem hozható összefüggésbe. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak. Statisztikai elemzés után – amit arra használunk, hogy lássuk, hány látogatónk van, és hogyan biztosíthatjuk az oldalaink megfelelően gyors működését –, az adatokat töröljük. A rendszer használata során további adatok is keletkeznek, hogy mely oldalainkat látogatta, hányszor lépett be a rendszerünkbe és ott milyen műveleteket végzett.

Amennyiben többet szeretne tudni erről, lehetősége van írásban részletesebb tájékoztatást kérni a Szabályzat végén írt címek valamelyikén, amire feltétlenül válaszolunk.

Az adatkezelés módja és időtartama

Az adatokat az Adatkezelő saját informatikai rendszerén, saját vagy bérelt szervereken valósítja meg. Az adatok ezen kívül átmenetileg az Adatkezelő egyéb számítógépeire is felkerülhetnek.

A látogatási adatok adatkezelési ideje a naplófájlok feldolgozásáig tart, amiket legfeljebb egy évig tárolunk.

Adatvédelem

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében az Adatkezelő kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük

 Az adatok védelmére megfelelő biztonsági szintű rendszert és felügyeletet üzemeltetünk. Információs rendszereink magas szinten védettek, szervereink jól védett helyen működnek. Azokat külső, erre szakosodott szakemberekkel rendszeresen átvizsgáltatjuk, hogy megfelelnek-e a szükséges védelmi követelményeknek.

Hozzáférés a saját adataihoz

Az érintett a róla tárolt adatokat bármikor teljes körűen megtekintheti a weboldal „felhasználói profil” funkciójával, ahol valamennyi adatát láthatja, módosíthatja, törölheti. Ha valami miatt ezt nem tudja elérni, akkor írhat a hernad42iskola@gmail.com  címre, vagy tájékoztatást kérhet az Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.

 Önnek joga van bármikor tudakozódni az Önről nyilvántartott adatok iránt. Ezt legegyszerűbben a rendszerben teheti meg a regisztrációjához tartozó adatlapon, de bármilyen más módon is kérheti, hogy tájékoztassuk az Önről tárolt adatokról.

Adattovábbítás, további címzettek

Az érintett adatait nem továbbítjuk harmadik félnek sem az Európai Gazdasági Közösségen belül, sem azon kívül. Egyes pénzügyi adatokat az adótörvények miatt a NAV felé kötelességünk továbbítani (számla fejadatok).

 Jogérvényesítés

Az adatkezeléssel kapcsolatban annak bármelyik elemével kapcsolatban panaszt tehet nálunk, az adatkezelőnek címzett panasszal, amire mihamarabb válaszolunk (hernad42iskola@gmail.com, Rendszergazda). Amennyiben problémáit máshol is jelezni szeretné, úgy fordulhat az országos adatvédelmi hatósághoz az Európai Unión belül, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

2018.09.01.

 

  Kapcsolódó fájlok

  • ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS MUNKARENDBEN

  • Adatvédelmi_tájékoztató