Dokumentumok

  Kapcsolódó fájlok

  • Baross Iskola éves munkaterv 2022-2023.

  • Szakmai alapdokumenzum

  • 2020. Pedagogiai Program Záradékolt

  • Pedagógiai Program - 2019

  • Adatkezelési szabályzat

  • HÁZIREND

  • SZMSZ

  • Intézményvezetői pályázat