Közérdekű adatok

Nyitvatartási rend

Az iskola munkanapokon 7 órától 17-ig áll a tanulók rendelkezésére. Esti és rendkívüli hétvégi foglalkozások csak igazgatói engedéllyel szervezhetők.
Az iskolában a tanulók felügyeletét az iskola reggel 7.00 órától a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére legkésőbb 17 óráig tudja biztosítani.
Az iskolába a tanulóknak reggel 7.45 – re kell megérkezniük.

 

Csengetési rend

Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:

Jelzőcsengő: 7.55

  1. óra: 08.00 - 08.45
  2. óra: 09.00 - 09.45
  3. óra: 10:00 - 10.45
  4. óra: 10.55 - 11.40
  5. óra: 11.50 - 12.35
  6. óra: 12.45 - 13.30

A nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontját a mindenkori havi program tartalmazza.

1.2. A szervezeti struktúra

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény szervezeti felépítése

 

Lsd. „ Dokumentumok

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

 

 1.3. Az intézmény vezetője

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény vezetőjének neve, elérhetősége (telefon/faxszám/elektronikus levélcíme)

 

Spiesz Ádám

Tel.: +36-1-3446-635, +36-1-229-016

e-mail: hernad42iskola@gmail.com

 

1.4. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény törvényességi ellenőrzését gyakorló szerv

 

Belső-Pesti Tankerületi Központ

 II. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok

2.1. Az intézmény alaptevékenysége

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok

 

2011. évi CXC. törvény a köznevelésről

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat

 

2.2. Az intézmény nyilvántartásai

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézmény által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke; az intézmény által –alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

 

Tanuló nyilvántartás – KIR, KRÉTA rendszer

Pedagógus nyilvántartás – KIR, KRÉTA rendszer

Tanügyi nyilvántartások:

beírási napló, felvételi és mulasztási napló

foglalkozási naplók

törzslap

bizonyítvány

tantárgyfelosztás és az órarend

elektronikus napló

 

 

2.3. Közérdekű adatok igénylése

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes ügyintéző (intézményi adatfelelős) neve, elérhetősége

 

Lásd: „Dokumentumok

Közérdekű adatok igénylésének rendje

Intézményi adatfelelős: Futás Béláné

Tel.: +36-1-1-344-6635

e-mail: hernad42iskola@gmail.com

 

  Kapcsolódó fájlok

  • ISKOLAI_Éves munkaterv 2022_2023_BAROSS